Moskiewskie wyroki Sadu Apelacyjnego w Katowicach

Autor: Paweł Lechowski 2018-10-11 23:46:00 Ilość odsłon: 179 Kategoria: Portal

 Wyrok zależy od szczęścia

 Patologia wymiaru sprawiedliwości w Polsce !!!

 Od czego zależy wyrok sądu? Od stanu faktycznego? Nie! Od wydziału, do którego trafi sprawa.  Nie!  Wyrok zależy od składu sądu.

 Było 65 miesięcy składkowych i 65 decyzji ZUS wymierzających mi opłatę dodatkową. Bezwzględnym warunkiem do wymierzenia płatnikowi składek dodatkowej opłaty, jest wywiązywanie się przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  z obowiązku zawiadomienia płatnika o  nieprzekazaniu lub przekazaniu błędnego dokumentu, o którym mowa w ust. 10c art. 47. u.s.u.s. nie później niż w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w ust. 9 art. 47 ustawy. W żadnej sprawie dotyczącej  tych 65 miesięcy składkowych ZUS nie przesłał do mnie stosownego  zawiadomienia bezwzględnie wymaganego przepisami prawa. Mimo to po 15 latach ZUS wystąpił o opłatę dodatkową.

Postanowiłem sprawdzić na sobie jak wyglądają sprawy z ZUS-em w polskich sądach.

 Przykładowy opis sprawy

 W Sądzie Okręgowym – Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie wygrałem wszystkie sprawy z ZUS-em. Gorzej poszło w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach    15 sędziów w przedmiocie opłat dodatkowych za 32 miesiące  przyznało rację ZUS-owi, 12 sędziów w przedmiocie opłat dodatkowych za 33 miesiące oddaliło apelację ZUS-u i utrzymało wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie.  Ogółem było 18 rozpraw w obu instancjach sądowych, z czego 21 sędziów (9 z Sądu Okręgowego i 12 z Sądu Apelacyjnego) uznało, że przepis  o którym mowa,   o którym mowa w ust. 10c art. 47. u.s.u.s obowiązuje bezwzględnie, a 15 sędziów (wyłącznie z Sądu Apelacyjnego uznało, że przepis ten obowiązuje względnie).

 Poniżej dowód w postaci dwóch przykładowych rozbieżnych orzeczeń dotyczących opłaty dodatkowej z tego samego sądu:  

 Apelacja ZUS okazała się zasadna (przepis  o którym mowa w ust. 10c art. 47. u.s.u.s obowiązuje względnie).

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

     W składzie: Przewodniczący   Jolanta Ansion

                         Sędziowie            Maria Małek – Bujak

                                                      Gabriela Pietrzyk - Cybrus

 

Data rozprawy

Sygn. Sąd Apelacyjny

Sygn. Sąd Okręgowy

Nr sprawy ZUS

Wartość sprawy

20.06.2018 r.

III AUa 1316/17

IV U 1593/16

2669213-1

2670984-1

2739555-1

2689651-1

2719325-1

2689843-1

9,28

9,28

9,47

10,08

10,33

10,03

 

 

Apelacja ZUS okazała się bezzasadna (przepis  o którym mowa w ust. 10c art. 47. u.s.u.s obowiązuje bezwzględnie).

 

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

               W składzie: Przewodniczący   Witold Nowakowski

                                   Sędzia                    Alicja Kolonko

                                   Sędzia                     Wojciech Bzibziak 

 

Data rozprawy

Sygn. Sąd Apelacyjny

Sygn. Sąd Okręgowy

Nr sprawy ZUS

Wartość sprawy

12.07.2018 r.

III AUa 1066/17

IV U 1562/16

2690565-1

2675978-1

2697022-1

2161887-1

2708436-1

 

 

 

 

8.88

10.08

10.22

20.01

10.25

  

   Polski wymiar sprawiedliwości ma problemy ze spójną linią orzeczniczą. Rozbieżne wyroki są domeną nie tylko sądów zlokalizowanych w różnych miastach. By się o tym przekonać, wystarczy przeanalizować wyżej zamieszczone orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

   Jest gorzej niż za czasów zaboru rosyjskiego, kiedy Moskale celowo gmatwali, a potem rujnowali prawo i praworządność.

 1. Korespondecja mailowa z sędzią Robertem  Kirejewem rzecznikiem  prasowym Sądu       

     Apelacyjnego w Katowicach

 Czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie

   rzadziej  niż raz w roku;

   ROZPRAWY PAWŁA LECHOWSKIEGO  z  ZUSem  o  OPŁATĘ DODATKOWĄ 

 

WYGRANE

 

Lp.

Data rozprawy

Sygn. Sąd Apelacyjny

Sygn. Sąd Okręgowy

Nr decyzji ZUS

kwota

1.

21.12.2017 r.

III AUa 987/17

IV U 1557/16

2673521-1

2674316-1

2675069-1

2660993-1

2661661-1

2665330-1

2666095-1

2689858-1

2702775-1

2729966-1

2733266-1

2706547-1

2705009-1

 

 

8,25

8,25

8,25

9,52

9.52

9.12

9.12

9.85

9.85

9.87

10.03

10.25

10,70

2.

17.01.2018 r.

III AUa 1027/17

IV U 1565/16

2675508-1

2675819-1

2659825-1

2667133-1

2667947-1

2747220-1

2645393-1

2727727-1

2687815-1

2698144-1

2703411-1

 

8.25

8,44

9.05

9.12

9.89

9.55

9.55

9.87

10.03

10.63

10.70

3.

17.01.2018 r.

III AUa 1077/17

IV U 1574/16

2689026-1

2689814-1

2701107-1

 

9.04

9.04

10,70

4.

12.07.2018 r.

III AUa 1066/17

IV U 1562/16

2690565-1

2675978-1

2697022-1

2161887-1

2708436-1

 

 

 

 

8.88

10.08

10.22

20.01

10.25

 

 

PRZEGRANE

 

Lp.

Data rozprawy

Sygn. Sąd Apelacyjny

Sygn. Sąd Okręgowy

Nr sprawy ZUS

wartość

1.

30.01.2018 r.

III AUa 845/17

IV U 1558/16

2674216-1

2689115-1

2161023-1

2731808-1

2692476-1

2673978-1

2663868-1

2672401-1

2693072-1

2662843-1

2662280-1

2726063-1

2727553-1

12,04

8,61

3,44

9,87

9,05

8,25

9,53

9,85

10,63

9,53

9,53

10,33

9,47

2.

22.03.2018 r.

III AUa 1280/17

IV U 1563/16

2687718-1

2676300-1

2724169-1

8,44

8,44

10,33

3.

23.05.2018 r.

III AUa 1090/17

IV U 1596/16

2687723-1

2687760-1

2742810-1

2656706-1

9,07

9,07

9,47

9,55

4.

06.06.2018 r.

III AUa 1315/17

IV U 1560/16

2687733-1

2688315-1

2691194-1

2691897-1

2134643-1

2676757-1

9,07

9,04

8,88

8,88

30,82

12,04

5.

20.06.2018 r.

III AUa 1316/17

IV U 1593/16

2669213-1

2670984-1

2739555-1

2689651-1

2719325-1

2689843-1

9,28

9,28

9,47

10,08

10,33

10,03

 

 

Aktualności

Najnowsze

Najczęciej komentowane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 1334)

Najczęściej czytane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 235575)

Komentarze

Nie napisano jescze komentarza do tej aktualności...

Dodaj komentarz

Podaj nick:
Data:

 Ilość odsłon:3215588