Co Polacy sądzą o ZUS-ie ?

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 13 sierpnia 2015 16:05 Kategoria: Portal

 

Bardzo ciekawa dyskusja na forum po artykule Miry Suchodolskiej (Dziennik Gazeta Prawna z 10 sierpnia 2015 r.)

ZUS zły: Nienawidzą go wszyscy, nawet jego pracownicy

 

Przeczytaj co Poacy myślą o ZUIS-ie i jakie mają odczucia ! 

Polska to bogaty kraj !

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 8 kwietnia 2015 21:03 Kategoria: Portal

 Z perspektywy tej pięcioletniej kadencji najtragiczniejsza jest ustawa podnosząca wiekemerytalny. W swojej kampanii  (2010) Bronisław Komorowski mówił, że nie jest za obligatoryjnym podniesieniem tego wieku. Donald Tusk w kampanii wyborczej także mówił, że wieku nie podniesie. Według mnie właśnie dzięki temu wygrał wybory. Gdyby uczciwie powiedział, że ten wiek zostanie podniesiony, to wyborów by nie wygrał, bo napięcie społeczne było wtedy ogromne. I wtedy prezydent powinien powiedzieć: nie, nie zgadzam się, bo kłamiecie, bo co innego obiecywaliście w kampanii wyborczej. Ale prezydent Komorowski grzecznie podpisał tę ustawę, okazał się prezydentem nie wszystkich obywateli, tylko prezydentem rządu. - powiedział  Andrzej Duda, kandytat w wyborach prezydenckich 2015 r.  

ZUS pasożytuje na społeczeństwie

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 29 sierpnia 2014 10:14 Kategoria: Portal

 Aparat ZUS  wykazuje cechy megalomanii.  Jest narzędziem służącym interesom rządzącej elity. Chodzi o  utrzymywanie mitu „odkładania na emerytury”. Odbywa się to  poprzez rytuał przymusowego wpłacania do ZUS.

Separatyści emerytalni robią porządek z ZUSem

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 8 maja 2014 17:45 Kategoria: Portal

  Po wyroku TS, który uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z Konstytucją Polacy znaleźli się w sytuacji socjalno-prawnego systemu totalnej eksploatacji i wyzysku człowieka,

WNIOSEK O WYPŁATĘ EMERYTUR

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 1 marca 2014 11:37 Kategoria: Portal

 

 
 
Osoby, które ciągle sądzą się z ZUS o wypłatę tego świadczenia mogą zacząć szykować wniosek o wycofanie sprawy z sądu. Do czasu zakończenia procesu nie mają oni prawa skorzystać z tej ustawy. Jeśli wycofają sprawę z sądu powinni szybko dostać wypłatę należnych pieniędzy z ZUS, bez dalszego czekania na często odległy termin rozprawy.
 
Wypłata zawieszonych emerytur
Z dniem 19 lutego 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169). 
Do dnia wejścia w życie ustawy Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mają podstaw prawnych do wydawania decyzji w sprawach, które reguluje ustawa. Oznacza to, że przed 19 lutego br. ZUS nie może załatwić wniosków o wypłatę zawieszonej emerytury. Decyzje w tych sprawach będą wydawane po tej dacie.
Jakie regulacje zawiera ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r.?
Ustawa określa zasady ustalania i wypłaty emerytur, które były zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., a przyczyną zawieszenia było kontynuowanie zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę, a w szczególności: 
krąg osób, którym przysługuje wypłata emerytury za okres od 1 października 2011 r.;
sposób ustalenia kwoty zawieszonej emerytury podlegającej wypłacie;
okres, za który przysługują odsetki, ustalane w wysokości odsetek ustawowych określonej przepisami prawa cywilnego;
rozliczenie przychodu uzyskanego w roku 2011 i 2012;
termin na wydanie decyzji;
tryb postępowania w przypadku, gdy toczy się postępowanie odwoławcze. 
Komu przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?
Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.   przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w  roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Wypłata zawieszonej emerytury nie przysługuje osobom, którym - na podstawie prawomocnego wyroku sądu - ZUS wypłacił emeryturę. 
Wypłata odsetek  
Do kwoty wypłaty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki, liczone do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 19 lutego 2014 r.
Osoby, którym wypłacono zawieszoną emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku, w którym sąd oddalił roszczenie o odsetki albo nie orzekł o odsetkach, będą mogły zgłosić wniosek o wypłatę odsetek. Odsetki będą przysługiwały:
do dnia wypłaty, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy;
do dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła po dniu wejścia w życie ustawy.
W celu uzyskania odsetek konieczne jest zgłoszenie przez emeryta wniosku, który należy złożyć w placówce ZUS. We wniosku należy wskazać, że dotyczy on wypłaty odsetek. 
Zarobki emeryta a kwota wypłaty zawieszonej emerytury
Osoby, których emerytury podlegają rozliczeniu, ponieważ osiągały przychód, wraz z wnioskiem o wypłatę zawieszonej emerytury, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu, uzyskanego w 2011 i w 2012 roku (o ile zaświadczenia takiego nie złożyły wcześniej). Przed ustaleniem kwoty wypłaty emerytury ZUS dokona rozliczenia emerytury za te lata. 
Dotyczy to osób, które do dnia 31 października 2011 r. nie ukończyły wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Wypłata zawieszonej emerytury tylko na wniosek!
ZUS wyda decyzję w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury po złożeniu wniosku przez emeryta. Wniosek, podpisany przez emeryta, musi zawierać: 
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta, 
numer emerytury 
oraz określać:
że wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami,
nazwę i adres Oddziału ZUS. 
Wskazane jest zawarcie we wniosku dodatkowych informacji, np. że aktualnie sprawa znajduje się w sądzie okręgowym albo że odwołanie zostało wycofane z sądu. 
Co ze sprawami, które są w sądzie? 
Sprawy, w których Oddział ZUS wniósł apelację od wyroku sądu okręgowego, ustalającego wypłatę emerytury za okres od 1 października 2011 r.: jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wycofa apelację w całości lub w części i - po zakończeniu postępowania sądowego - wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy.
Sprawy, w których emeryt wniósł odwołanie od decyzji ZUS, odmawiającej wypłaty emerytury za okres od 1 października 2011 r.: jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS zawiesi postępowanie do czasu zakończenia przez sąd - wskutek cofnięcia przez emeryta odwołania - postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. Decyzja w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury zostanie wydana po zgłoszeniu przez emeryta wniosku o podjęcie postępowania.
W jakim czasie ZUS wyda decyzję?
Ustawowy termin na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury wynosi 60 dni. 
Jeżeli dla wydania decyzji zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 60 dni liczy się od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Taką okolicznością może być np. data wpływu do ZUS zaświadczenia pracodawcy o wysokości przychodów osiągniętych przez emeryta. 
 
  
Autor nie jest prawnikiem i nie udziela porad prawnych. Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych.
«Wstecz 3 4 5 6 7 8 9 Dalej» 

 Ilość odsłon:8005857