Do 8 maja można złożyć wniosek do ZUS o nadpłacone składki

Autor: Paweł Lechowski 5/5/2009 10:08:00 PM Ilość odsłon: 86777 Kategoria: Portal

    Zwrot dotyczy osób bardzo dobrze zarabiających.. Warunkiem jest bowiem przekroczenie 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w trakcie roku. Jeśli firma, w której byli zatrudnieni dalej opłacała składki na emeryturę i rentę a dzisiaj t a firma juz nie istnieje ZUS składki zwróci. Trzeba tylko złożyć wniosek. Jeśli masz wątpliwości, nie wiesz jak było także złóż

wniosek. Pamiętaj: złożenie wniosku nic nie kosztuje a może przynieść duża korzyść.  
 
 
                                                                                             Data, ........................
 
 Ubezpieczony
 
..................................                                                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych
                                                                                        Oddział w .................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    adres
                          
 
               WNIOSEK O ZWROT NADPŁACONYCH SKŁADEK .
    
    Zwracam się o zwrot nadpłaconych składek ZUS. W latach ........................... byłem(am)
zatrudniony (a) w ................................................................ . Zarabiałem (am) miesięcznie
.................................... . Przeciętne wynagrodzenie w tym czasie wynosiło ........................ zł.
Przychód powyżej 30 krotnego przeciętnego wynagrodzenia osiągnięty został w miesiącu ............................ . Z posiadanych informacji (RMUA, odcinki listy wypłat) wynika, że płatnik potrącał składki na emeryturę i rentę pomimo przekroczenia kwoty granicznej.
W związku z powyższym proszę o zwrot nadpłaconych składek.
 
 
                                                                                     .................................................
                                                                                                   Podpis   

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 343713)

 Ilość odsłon:7025939